۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

اندر تفکرات احمقانه رئیس دولت!

داشتم با خودم فکر می کردم که  حکومت، به خصوص شخص ا.ن. بر چه مبنایی از ملت همیشه در صحنه تقاضای تولید مثل دارد و برای چه منظوربه افراد جامعه بسان ماشینهای تولید مثل می نگرد واحتمالا چه سیاستی را دنبال می کند؟
اولا باید دید که چه کسانی مخاطب هستند؟
مخاطبین البته همان کسانی هستند که پای صحبتهای ایشان می نشینند و به دنبال اتومبیل حامل ایشان می دوند. چون سخنرانی های ایشان از سوی سایر افراد جامعه به طور کل مورد تمسخر و استهزاء قرار میگیرد، بنابرین با داشتن این خیل عظیم طرفداران سینه چاک، پر واضح است که ایشان به دنبال همان تفکرات انقلابی آیت الله خمینی، که گفته بود: «سربازان من در گهواره اند.»، قصد دارند گهواره ای های آینده را به سربازان آینده خامنه ای تبدیل کنند. به خیال خام خود که بدین وسیله میتواند با سیاستی درست از امروز هرچه که رفسنجانی و خاتمی رشته ها را پنبه کردند و جبهه نظام را از پشت خالی کردند اکنون با توسل به این سیاست نسل چهارم بعد از انقلاب را به روش ایدئولوژیک خود خواسته تربیت کنند و سنگر نظام را دوباره پر و پیمان کنند، که زهی خیال باطل، چرا که تفکری که به پنجاه سال پیش برمیگردد در امروز روز جامعه بشری هیچ کاربردی ندارد. طرفداران این نوع سیاست به این نیاندیشیده اند که تنها به این شکل تعداد مخالفین نظامشان را بیشتر می کنند، زیرا تکنولوژی دیگر به افراد، اجازه فکر کردن و انتخاب نمی دهد افرادی که در بمباران اطلاعات قرار میگیرند به نوعی آگاهی می رسند که هر چند ناخواسته باشد ولی تاثیری که این بمباران اطلاعات بر افکار انسان امروزی می نهد به هیچ عنوان قابل کنترل نیست!
علاوه براین ایشان با چه امکانات و تجهیزاتی قصد آموزش این سربازان را دارند!
در کشوری که هنوز کودکان روستایی آن  در مواردی از داشتن یک پل برای رفتن به مدرسه و بالعکس بی نصیب اند و انگشتان دست خود را هزینه تحصیل می کنند و یا در مواردی دیگر حتی از داشتن مدارس معمولی محرومند در حالی که حکومت بهترین و مجهزترین مدارس را در  لبنان برای دانش آموزان حزب الهی در کمترین زمان ممکن میسازد، چگونه میتواند توقع داشته باشد که سرباز فردایش به دشمن فردایش تبدیل نشود؟
کودکی که از بدوآغاز به تفکر، بی عدالتی ها و کژی ها و باندبازی ها و به طور کل فساد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  جامعه خود را می بیند چگونه میتواند سینه خود را سپر دفاع از حاکم وقت کند؟

هیچ نظری موجود نیست: