۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

گویا سال نو سالی نوین باشد برای بشر!

منتظر بهار مانده ام!

دلم برایش پر میکشد!پیرتر میشوم میدانم!

ولی آزادی را عشق اشت!

هیچ نظری موجود نیست: