۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

جام زهر و طبیب حاذق!

دوست طبیبی می‌گفت داروها  گاهی از زهرخزندگان و افعی‌ها  تهیه می‌شوند و در مواقع خاص که به بیمار تجویز می‌شوند......


ادامه را در خودنویس دنبال کنید.

هیچ نظری موجود نیست: