۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

سپر بلایی که بلای جان شد!


آقا سپر بلا  میخواست!
سپربلا جو گیر شد، فکر کرد که منتخب مردم است، نگو زرخرید آقا بود!
آقا فکر میکرد که سپر خوبی انتخاب کرده، ولی حلبی بود سپر، با لعاب فولاد.

هیچ نظری موجود نیست: