۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

امشب را خدا به خیر کند!!

آقای دهنمکی چه شده خوف برتان داشته؟؟!!
دیدم که در وبلاگ خود نوشته اید امشب را خدا به خیر کند!!
چه شده ترسیده اید؟؟ به قول زیدی ترسو مرد!!

آقای کارگردان انتلکتوئل!!
به حدی از شما میترسیدیم که حتی حاضر نبودیم روبروی شما بایستیم و حرف بزنیم، درد بسیار بود و هست. امروز ولی یکپارچگی ترس رو از ما گرفته و به دل شما انداخته
خوابهای خوش شما رو هم مثل 30 سال ما آشفته کرده. خوشحالم.
به باشگاه ترسیده ها خوش آمدید البته ما قدیمی هستیم و شما تازه کار ما با ترس خو گرفتیم و شما هنوز راه بسیار دارید دوستان
خوش آمدید، مطمئنا اگر امشب شما به خیر بگذرد شبهای دیگری هم در پیش است.
سالها خوف به دل مردم ریختید
امروز این کودک به مردی دلیرتبدیل شده و دیگر از لولو هایی که خمینی برایش ساخته نمی ترسد در عوض خودش به لولوی شما تبدیل شده.
پس به کلوپ ترسیده ها خوش آمدید!!!


۱ نظر:

Anonymous گفت...

سلام پوریا جان خوشحالم که میبینم اینقدر فعال مشغولی مطلب مینویسی ولی یه سوال

به نظرتو ایناواقعا از ما ترسیدن؟