۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

این بیانیه قراره که شنبه تو پاریس برای طومار سبز خونده بشه البته احتمال اینکه تغییراتی کنه زیاده

مردم جهان ،

این صدای مردم ایران است
صدایی به سبزی حیات
به بلندی آزادگی
به لطافت کرامت انسانی
و به تموج عشق

که می گوید
مرگ
حقارت
اسارت
نیرنگ
و کینه را
انتخاب نکرده است.

این صدای صدها هزار مردمی است
که بر این دفتر سبز آزادیخواهی
با قلم عشق
در پیشگاه تاریخ
شهادت داده اند
که جهل و خرافه
دروغ و نیرنگ
و وقاحت و توهم
انتخاب مردم ایران نبوده است

مردمی که سالیان دراز
عشق و زیبایی را
نقش فرش خود کرده اند
و پیش چشم جهانیان گسترده اند
اکنون
نفیس ترین بافته خود را
که تار و پودش
از عشق و آزادگی است
پیش چشم جهانیان آویخته اند
تا بگویند
همچون تار و پود ِ در هم تنیده اند
تا نقش زیبایی و اخلاق را
بر صفحه وجود خود بیانگارند

مردم ایران
از شرقی ترین گوشه های زلاند نو
تا غربی ترین نقطه های کانادا و امریکا
این دانه های زمردین را سفته اند
تا همچون آویزی بی همتا
بر سینه کره خاک بیاویزند
و بگویند
که جز سینه ریز زیبایی و انصاف و مدارا
به هیچ طوق دیگری گردن نمی دهند

مردم ایران
از بانیان ستم و تجاوز
اگر چه دیر کرده اند
و خونها بر زمین ریخته اند
و آزادگان در محبس کرده اند
و تن نازک جوانان ، زخمی دشنه خود کرده اند
و حرمت انسانی شکسته اند
تا فرصت باقی است
می خواهند
که دست از لجاجت بی فرجام خود بردارند
و در مقابل هوش و نجابت ایرانی
سپر بیافکنند
و راه انتخاب و آزادی بر مردم بگشایند

مردم ایران
از حاکمان جهان
می خواهند که صدای فریاد متحدشان را
از ورای تک تک امضاهای این رشته عظیم
بشنوند
و با غاصبان حقوق آنان
وارد معامله نشوند
و اگر به مردم یاری نمی دهند
دست یاری به دشمنان مردم نیز ندهند
که اگر چنین کنند
این زنجیر بزرگ سبز را
بر دست و پای خویش می بندند
و از کابوس آن رهایی نتوانند

مردم ایران
این سند یگانه و بی نظیر را آفریده اند
تا به استناد آن شهادت بدهند
که در راه استیفای آزادی و حقوق انسانی خود
یکپارچه و به هم پیوسته
پر شور و مواج و خستگی ناپذیر
در کنار هم می مانند
تا شاهد پیروزی را در آغوش کشند
و بی تردید
روزی که چندان دور نیست
این نماد بی همتای اتحاد خویش را
به خانه می برند
تا به قدرت پرستان همه دوران ها
بیاموزند
که اگر بر قلوب مردم حکومت نکنند
مردم
تومار حکومتشان را در هم می پیچند.
...............................................

و در اینجا با پخش سرود ای ایران و همخوانی مردم ، بادکنک ها به سینه
آسمان سپرده می شوند تا پیغام این امضا ها را جاودانه کنند.

هیچ نظری موجود نیست: