۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

فردا روز سرنوشت ساز برای جنبش!!!

احساسم به من میگه که فردا روز تنفیذ این رئیس جمهور کودتا روز سرنوشت سازی برای جنبش خواهد بود. فردا جنبش شکل آتی خود رو تعیین میکنه و فردا مشخص میشه که جنبش تو جمهوری اسلامی برروی قدم اول همچنان پافشاری خواهد کرد یا اینکه از جمهوری اسلامی کلا عبورخواهد کرد. که البته اگر عبور مد نظر باشه، درجه این عبور خشونت روزهای آینده رو تعیین میکنه.
زیدی میگفت که تو خود بسیجی ها بحثه که ما کشور رو با 35 میلیون جمعیت تحویل گرفتیم! اگر هم قرار باشه تحویل بدیم با 35 میلیون جمعیت اون رو تحویل میدیم! این شایعه رو فقط برای نشان دادن عمق فاشیست دینی بیان کردم که انگار راجع به جان 40 میلیون علف هرز حرف میزنه!!

هیچ نظری موجود نیست: