۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

مجاهدین خلق و اعتصاب غذا!!!

امروز دقیقا سی و نه روز از زمان آغاز اعتصاب غذای مجاهدین خلق در برابر وزارت امور خارجه آلمان در برلین و اردوگاه اشرف در عراق میگذرد و آنها همچنان بر بدست آوردن حق خود با نگه داشتن این اعتصاب پافشاری میکنند!
بیایید از رهبران مجاهدین بخواهیم که برای اعتقادات ایدئولوژیک خویش با در خطر قرار دادن جان انسان پافشاری نکنند و از این افراد بخواهند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و فکری دیگر برای نجات جان انسانهای در بند بکنند!!

هیچ نظری موجود نیست: