۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست!!!

تو این ویدئو، فیلم بردار سعی داره که گوشه هایی از حیوانیت قوم ایرانی رو به نمایش بکشه و چه خوب هم موفق به این کار شده!!!
افسرده ام و نا امید! مارا چه به دموکراسی ! ما را چه به آزادی های مدنی، ما در انسانیت وا مانده ایم، بر ما هنوز هم خوی حیوانیت و بربریت و وحشیگری سوار است، ما را چه به تمدن، ما را چه به کورش، ما را چه به داریوش و خشایارشاه ما حیوانیم، ما را با دگنک باید مهار بزنند، از خود توقع زیادی داریم، ما از نسل بیابان گردان وحشی شده ایم، خون بربر ها در رگانمان موج میزند، از خود چه توقع داریم، ما را با دموکراسی چه کار!

هیچ نظری موجود نیست: