۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

آیا به چرا نه ی قضیه خوب فکر کرده ایم؟؟؟

رولند اشتأینر فیلمساز آلمان شرقی‌ سابق میگوید: "وقتی‌ دیوار خراب شد به این نتیجه رسیدیم که دیوار واقعی‌ در کلّه‌های ماست، من ناگهان دچار  ترس شدم، نمیدانستم با این آزادی چطور باید کنار بیایم، ولی‌ این طبیعت آزادیست، باید یاد میگرفتیم که علیه دیوار‌های ذهنی مان بجنگیم."

نکند که ما هم از ترس مواجهه با جمهوری اسلامی ذهنی مان و جنگیدن با این استبداد درونیست که از عبور از جمهوری اسلامی دچار ترس شده باشیم!؟؟

هیچ نظری موجود نیست: