۱۳۸۸ آبان ۲۵, دوشنبه

نطق پس از دستور!

از آنجایی که وزیر جدید رفاه جمهوری ا.ن.، صادق محصولی درزندگی شخصی به مدد قرارداد های نفتی و رانتخواری در رفاه کامل بسر می برد لذا به همین دلیل جناب رئیس جمهور با توجه به چک بلا محل چهارصد میلیارد تومانی ایشان که در بانک ها در حال گردش است، تصمیم گرفتند که برای ارتقاء سطح رفاه جامعه از این مرفه بی درد استفاده بهینه به عمل آورده و رفا منتظران آقا را به سطح اعلا ء آسمان هفتم ارتقاء دهند.

هیچ نظری موجود نیست: