۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

دلم باران می خواهد.

اینروزها باز هم ابر سیاهی آمده بر روی دلم جا خوش کرده، در تعجبم که چرا نمی بارد.

هیچ نظری موجود نیست: