۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبه

رابطه


چند هفته ای می شود که چمدانش را بسته بود و از خانه ام رفته بود.....
امروز دوباره برگشته بود. البته فقط آمده بود تا چمدانش را از تاریکخانه ی ذهنم هم جمع کند و برود....

و رفت...

پوریا تقی زاده آبکناری

هیچ نظری موجود نیست: