۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

برای تو!

امروز اولین روزیست که من هستم و تو هستی،... ولی نه برای خودت بلکه برای او! نه برای دوست داشتن! بلکه برای دوست داشته شدن! این اولین روز را بی تو می آغازم به امید پایانش با تو! با تویی که نمی شناختمت و نبودی. اما انگار که از ازل بوده ای!

هیچ نظری موجود نیست: