۱۳۸۸ تیر ۳۰, سه‌شنبه

بسیج؟؟ بولدزر؟؟ یا چوب دو سر طلا

همین الان مصاحبه ای رو تو سایت رادیو فردا خوندم که پشتم لرزید. قضیه از این قرار بود که یک لباس شخصی با رادیو فردا مصاحبه کرده بود. از اینکه میگفت: «وقتی مردم با خشونت برخورد می‌کردند و يا توهين می‌کردند، انتظار داريد ما چکار می‌کرديم؟» ابایی نداشت.
در جای دیگر وی می گوید که روانشناسی خوانده است، میدانسته که باید با آرامش با مردم صحبت کند و از آنها بخواهد که به خانه هایشان بازگردند و در جای دیگر خود او میگوید که برای اینکه مردم را وادار به بازگشتن به خانه کند سر آنها فریاد میکشیده تا آنها را مجبور به بازگشت به خانه کند.

او میگوید که در تهران به آنها سلاح کمری (کلت) دادند به همراه یک باتوم. و در پاسخ اینکه آیا آموزش نظامی به شما دادند میگوید که تاحدودی، او 21 ساله است میگوید که روانشناسی خوانده و بعید میدانم که سربازی رفته باشد. خود من که مدت 8 هفته دوران آموزشی و 21 ماه خدمت سربازی را پشت سرگذاشته ام به خوبی میدانم که آموزشی که سرباز در دوران خدمت در ایران میبینند بسیار محدود و تئوریک است تا حدی که بیش از 90 درصد مطالب قبل از پایان دوران سربازی به فراموشی سپرده میشود.

بنابرین به نظر من حتی ایشان اینگونه که میگوید تا حدودی آموزش دیده است، حتی صلاحیت حمل صلاح را ندارد. زیرا در درجه اول خود و دوستان خود را به خطر می اندازد.

-چه آموزشی به ایشان داده شده که ایشان در حالات هیجانی از سلاح خود استفاده به اشتباه یا سوء نکند؟؟
-چه نکاتی به آنها گوشزد شده که هنگام برخورد های خیابانی باید آنها را رعایت کنند؟؟

این کسانی که ما در عکسها دیدیم که بر پشت موتورسوار بودند و بسیار حرفه ای اسلحه در دست داشتند، جوانان ما را کشتند و امروز این کودکان اسلحه بدست -با این سطح دانش سیاسی و اعتقادی و علمی- جاده صاف کن آن حرفه ای ها شده اند که اگر هم به دست مردم افتادند به راحتی حکومت ااز آنها خواهد گذشت و آنها را عده ای خودسر معرفی میکنند که ضد انقلاب اند و به جان مردم افتاده اند که مردم را به انقلاب بد بین کنند، زیرا هر کسی میتواند لباس بسیج بپوشد و سلاح دست بگیرد. این کودکان حتی از بار عملی که انجام می دهند و سوءاستفاده ای که از آنها می شود نیز بی خبرند.

هیچ نظری موجود نیست: