۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

شلیک مستقیم به معترضین


آقای فیروز آبادی، آیا اینها که نیروهای امنیتی در دست دارن راکت تنیس است یا سلاح؟؟؟

شما که در نامه اتان به امام زمانتان مینویسید که
«
نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی دردست نداشتند»
چگونه دروغ خود به امام زمانتان راتوجیح میکنید؟؟
برای من دو معنی میدهد:
1. اصولا شما اعتقادی به امام زمان ندارید و اورا کذب میدانید. و از تحمیق مردم سوء استفاده میکنید.
2. شما به او اعتقاد دارید و معتقدید که او از همه حوادث آگاه میشود ولی بی لیاقتید و ناآگاه و اصولا در امور نظامی و انتظامی سر رشته ندارید که بدا به حال مملکتی که بلند پایه ترین شخصیت نظامی او از کمترین دانش نظامی و اتفاقاتی که در سیطره قدرت او رخ می دهد ناآگاه باشد.

۲ نظر:

Anonymous گفت...

بابا این مرتیکه خیلی استراتژی و تاکتیک سرش میشه که موفق باشه یکی شو بکار می بره یه کم وزنش بیاد پایین یعنی جنگ نفس میکنه باشکم!!

رهگذر گفت...

راستی یک سوال داشتم دوست عزیز، مگرافرادی که اضافه وزن دارند از خدمت سربازی معاف نیمشوند؟ چرا این سرکار با این هیبت مرد افکن معاف نشده است؟ ایشان که اصلا کارایی ندارند، بایک شک کوچک سکته حتمی است، یک خمپاره هم میتواند دنیا رابه نجاست بکشاند و کل مسلمین جهان را بی نماز کندآقای ولایت مطلقه فکر این قضایا هستند اصلا؟