۱۳۸۸ مرداد ۲۸, چهارشنبه

یک خبر کوتاه از خودم!!

احتمالا این هفته ترک تحصیل خواهم کرد و به زودی آلمان را به مقصدی نا معلوم ترک خواهم کرد. دلیل کاملا شخصی است و اگر چنین تصمیمی را عملی کردم به احتمال زیاد یک مهمانی خداحافظی در کنار هم خواهیم بود. اگر چنین شد احتمالا مدتی نمی توانم بنویسم و دلم برای اینجا تنگ خواهد شد.
دستهایم را درباغچه میکارم!
سبز خواهم شد، میدانم، میدانم، میدانم!
و پرستو ها در گودی انگشتان جوهریم، تخم خواهند گذاشت!

هیچ نظری موجود نیست: