۱۳۸۸ مرداد ۲۸, چهارشنبه

اصلاحیه!

تمام نظرات محبت آمیز شما را خواندم، نمی توانید تصور کنید که محبتهای شما چه معجزه ای کرد و روحیه و احساس مفید بودن را دوباره به من بازگردانید. حال میدانم که میتوانم با شما بی پرده سخن بگویم! احساس اینکه کارهایی که در این سه ماه گذشته انجام دادم بیهوده بود ه و علاوه براین احساس گناهی از اینکه شاید عده ای را هم با انعکاس ایمیلهای دریافتی به خطر انداخته باشم سخت آزارم میداد. علاوه بر اینها اتفاقاتی انرژی روانی را به شدت در من به سطح صفر رسانید؛ از داخل خبر های خوشایندی گرفتم و همچنین از همه دوستان خود که این بار گناه را از روی دوشم برداشت. از اینکه همه شما را نگران کردم صمیمانه عذر میخواهم! چنین قصدی نداشتم! بیشتر این را مدیون دوستی هستم که بعد از ظهر دیروز خود را به من اختصاص داد.

هیچ نظری موجود نیست: