۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

استفتائات مصباح!!

شب گذشته ایمیلی دریافت کردم با این مضمون که فتوای تجاوز به زندانیان را به آیت الله مصباح یزدی نسبت میداد. با خواندن آن ایمیل تصمیم به چاپ آن در اینجا گرفتم ولی صبح به این نتیجه رسیدم که آنرا پاک کنم، به دو دلیل.
اول اینکه هرچه جستجو کردم نه در سایت شخصی ایشان و نه یک سایت معتبر هیچ منبع قابل اطمینانی برای این خبرنیافتم.
 دوم  بر اساس تجربه بیست و چند سال زندگی در جامعه ای که جمهوری اسلامی در آن حکم میرانده  است به این نتیجه رسیدم که این زندانیان و تجاوزاتی که به آنها شده اولین از این نوع نبوده اند که حال بخواهیم تقصیر آن را به گردن آیت الله مصباح بیندازیم، بلکه  اصولا سردمداران جمهوری اسلامی در تمامی این سی سال چنین رفتار کرده اند؛ چه کسی هست که نداند در زندانهای جمهوری اسلامی به دوشیزگان اعدامی دهه شصت  اول تجاوز میکردند و بعد طناب دار را به گردن آنها می انداختند؟ چه کسی هست که نداند بعد هجدهم تیر سال هفتادوهشت با جوانان این سرزمین چگونه رفتار کرده اند؟ چه کسی هست که از قتل و تجاوز به زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب آبکنار بی خبرباشد؟ همه اینها باعث شد که آن خبر را از صفحه خود پاک کنم.
به امید روزیکه شاهد باشیم که بیدادگران دردادگاههای  صالحه بین المللی به سزای اعمال ننگین خود برسند.

هیچ نظری موجود نیست: